LINH KIỆN OPPO 

sony
TÊN SẢN PHẨMGIÁ
- MÀN HÌNH OPPO R827 BỘ  Giá: 260.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO R7  Giá: 760.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO JOY3/A11 BỘ Giá: 265.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO NEO 5/A31 BỘGiá: 335.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO NEO 7/A33 BỘ Giá: 300.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO NEO 9/A37 BỘ Giá: 300.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO NEO9S /A39 BỘGiá: 280.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO MICRO 5/A51 BỘGiá: 320.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO F1/A35 BỘ Giá: 360.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO F1S/A59 BỘGiá: 300.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO F1Giá: 300.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO F1SGiá: 580.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO F3 Giá: 450.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO F3 lite Giá: 400.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO F5 Giá: 650.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO X9006 Giá: 1.200.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO R831 Giá: 250.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO R829Giá: 150.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO R8001 BỘ Giá: 250.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO R831 Giá: 200.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO R2001 Giá: 200.000 đ
- MÀN HÌNH OPPO R1001 Giá: 300.000 đ

1