SỬA CHỮA IPHONE 3G, 3GS

TÊN SẢN PHẨMGIÁ
iphone 3G - thay màn hình250.000
iphone 3G - thay cảm ứng200.000
iphone 3G - thay pin200.000
iphone 3G - thay dây nguồn nút nguồn150.000
iphone 3G - thay dây nguồn đuôi sạc150.000
iphone 3G - thay dây nguồn loa150.000
iphone 3GS - thay màn hình250.000
iphone 3GS - thay cảm ứng200.000
iphone 3GS - thay pin200.000
iphone 3GS - thay dây nguồn nút nguồn150.000
iphone 3GS - thay dây nguồn đuôi sạc150.000
iphone 3GS - thay dây nguồn loa150.000
iphone 3GS - sửa trên main đổi main400.000
1