SỬA CHỮA APPLE WATCH
APPLE WATCH
Apple Watch Series 1 - 38mm ( A1578 )
Tên sản phẩm
Apple Watch Series 1 - 38mm - Thay màn hình full nguyên bộ1.400.000
Apple Watch Series 1 - 38mm - Thay mặt kính cảm ứng zin750.000
Apple Watch Series 1 - 38mm - Thay mặt kính zin450.000
Apple Watch Series 1 - 38mm - Thay pin zin 500.000
                  Apple Watch Series 1 - 42mm ( A1579 )
                Tên sản phẩm
Apple Watch Series 1 -  42mm - Thay màn hình full nguyên bộ1.400.000
Apple Watch Series 1 -  42mm - Thay mặt kính cảm ứng zin750.000
Apple Watch Series 1 -  42mm - Thay mặt kính zin450.000
Apple Watch Series 1 -  42mm - Thay pin zin500.000
                   Apple Watch Series 2 - 38mm ( A1760 )
                      Tên sản phẩm
Apple Watch Series 2 38mm - Thay màn hình full nguyên bộ3.200.000
Apple Watch Series 2 38mm - Thay mặt kính cảm ứng zin
1.500.000
Apple Watch Series 2 38mm - 
Apple Watch Series 2 38mm - Thay pin zin650.000
                     Apple Watch Series 2 - 42mm ( A1761 )
                        Tên sản phẩm
Apple Watch Series 2 42mm - Thay màn hình full nguyên bộ3.200.000
Apple Watch Series 2 42mm - Thay mặt kính cảm ứng zin1.500.000
Apple Watch Series 2 42mm - 
Apple Watch Series 2 42mm - Thay pin zin650.000
                    Apple Watch Series 3 - 38mm ( A1848 )
                          Tên sản phẩm
Apple Watch Series 3 38mm - Thay màn hình full nguyên bộ3.700.000
Apple Watch Series 3 38mm - Thay mặt kính cảm ứng zin1.500.000
Apple Watch Series 3 38mm - 
Apple Watch Series 3 38mm - Thay pin zin750.000
                     Apple Watch Series 3 - 42mm ( A1850 )
Apple Watch Series 3 42mm - Thay màn hình full nguyên bộ3.700.000
Apple Watch Series 3 42mm - Thay mặt kính cảm ứng zin1.500.000
Apple Watch Series 3 42mm - 
Apple Watch Series 3 42mm - 
Apple Watch Series 3 42mm - Thay pin zin750.000

1