SỬA CHỮA IPOD TOUCH 1,2,3,4,5


TÊN SẢN PHẨMGIÁ
iPod Touch - Thay Khung ron màn hình300.000
iPod Touch - Thay Pin iPod touch 2, iPod touch 3, iPod touch 4 , iPod Nano, iPod Video, Microsoft Zune300.000
iPod Touch - Thay Nút home iPod touch 1, iPod touch 2, iPod touch 3, iPod touch 4250.000
iPod Touch - Không chuông350.000
iPod Touch - Màn hình iPod Nano 1, Nano 2400.000
iPod Touch 2 - Thay Màn hình350.000
iPod Touch 3 - Thay Màn hình400.000
iPod Touch 4 - Thay Màn hình + cảm ứng450.000
Ipod Touch gen 5 - Thay Màn hình + cảm ứng1.100.000

1