BẢNG GIÁ SỬA SONY

STT        
Dịch vụ    Giá            Bảo hành     Ghi chú  Ngày cập  nhật 
Chi tiết
01

Đuôi sạc Sony xperia XA Ultra                                                     350.000₫1 tháng1/2 ngày   14:34:16 PM 28/02/2018xem
02

Ổ sim Sony Xperia Z Ultra 300.000₫1 tháng15P17:53:49 PM 05/02/2018
xem
03

Camera sau Sony xperia XA Ultra350000₫0 tháng60P13:59:44 PM 31/01/2018xem
04

Loa ngoài Sony250000₫6 tháng30P13:59:02 PM 31/01/2018xem
05

Thay cảm ứng Sony XA 350000₫1 tháng60P11:53:40 AM 29/01/2018
xem
06

Thay cảm ứng Sony X450000₫1 tháng180p12:21:38 PM 28/01/2018xem
07

Thay cảm ứng Sony XZ1000000₫1 tháng180p12:20:32 PM 28/01/2018xem
08

Thay cảm ứng Sony Z350000₫1tháng180p12:19:39 PM 28/01/2018xem
09

Thay cảm ứng Sony Z1/Z2/Z3450000₫1 tháng180p12:17:58 PM 28/01/2018xem
10

Thay cảm ứng Sony Z3V600.000 ₫1 tháng180p12:17:34 PM 28/01/2018xem
11
Thay cảm ứng Sony Z5/Z4550000₫1tháng180p11:33:02 AM 24/01/2018xem
12

Thay cảm ứng Sony C4450000₫1 tháng180p14:45:54 PM 22/01/2018
xem
13

Thay cảm ứng Sony C5550000 ₫1 tháng180p14:45:24 PM 22/01/2018
xem
14

Thay cảm ứng Sony E3/E4/Sony M400000₫1tháng180p14:45:00 PM 22/01/2018
xem
15
Thay cảm ứng Sony E5750000₫1tháng180p14:44:35 PM 22/01/2018
xem
16

Thay cảm ứng Sony M2/M4/ KÍNHM5 350000 ₫1 tháng180p14:44:00 PM 22/01/2018
xem
17
Thay cảm ứng Sony M5550000₫1tháng180p14:43:30 PM 22/01/2018
xem
18
Thay cảm ứng Sony T2 Ultra450000đ 1 tháng180p14:43:02 PM 22/01/2018
xem
19
Thay màn hình Sony XA 1300000₫1 tháng180p14:42:39 PM 22/01/2018
xem
20
Thay màn hình Sony XA Ultra1800000₫1 tháng60p14:42:13 PM 22/01/2018
xem
21
Thay màn hình Sony X2200000₫1 tháng180p11:51:09 AM 19/01/2018xem
22
Thay màn hình Sony XZ2000000₫1 tháng60p11:50:40 AM 19/01/2018xem
23
Thay màn hình Sony Z/Z1900.000 ₫1 tháng180p11:50:20 AM 19/01/2018xem
24
Thay màn hình Sony Z1 Compact/Z1S Tmobile950.000 ₫1 tháng180p11:49:43 AM 19/01/2018xem
25
Thay màn hình Sony Z2/Z3/Z41300000₫3tháng60p11:49:22 AM 19/01/2018xem
26
Thay màn hình Sony Z5/Z5 Compact/Z5 Premium1500000₫1tháng60p11:49:07 AM 19/01/2018xem
27
Màn hình Samsung Galaxy J7 Plus thường 1400000₫1tháng60p08:55:18 AM 17/01/2018
xem
28
Thay màn hình Sony XA Ultra1700000₫1tháng60p16:42:29 PM 17/01/2018
xem
29
Thay màn hình Sony C2/C3/C4900.000₫1 tháng60p16:44:02 PM 17/01/2018
xem
30
Thay màn hình Sony E3/E4/M4/M5900.000₫1 tháng60p16:44:36 PM 17/01/2018
xem
1