1. Giới Thiệu :Hãng sản xuấtFPT
ModelTổng Hợp
GiáTùy model,xem giá bên dưới
Mô tảFull bộ IPS+AMOLED

-  Linh kiện loại 1
-  BH 1 tháng
-  Linh kiện thay không trả lại
-  Giá hiện tại có thể thấp hơn, vui lòng gọi :  0909479802
-  Đặt số lượng từ 10 - 100 cái .Liên hệ giá tốt
-  Gọi trước để đặt hàng : 0909479802 - 0886800567
-  Bảng giá linh kiện xem
-  Bảng giá sửa chữa xem
2. Link tải rom : 
STT
Model    GiáBảo hành  Ghi chú  Ngày cập  nhật 
Chi tiết
01

FPT X58                  Miễn phí0 thángRom gốc   14:34:16 PM 28/10/2018xem
02

FPT X50Miễn phí0 thángRom gốc17:53:49 PM 05/10/2018
xem
03

FPT S68 4gMiễn phí0 thángRom gốc13:59:44 PM 31/10/2018xem
04

FPT X10Miễn phí0 thángRom gốc13:59:02 PM 31/10/2018xem
05

FPT X9Miễn phí0 thángRom gốc11:53:40 AM 29/10/2018
xem
06

FPT X8Miễn phí0 thángRom gốc12:21:38 PM 28/04/2018xem
07

FPT X6Miễn phí0 thángRom gốc12:20:32 PM 28/04/2018xem
08

FPT X508 LITEMiễn phí0 thángRom gốc12:19:39 PM 28/04/2018xem
09

FPT BUK 41Miễn phí0 thángRom gốc12:17:58 PM 28/04/2018xem
10

FPT BUK 55 LTEMiễn phí0 thángRom gốc12:17:34 PM 28/04/2018xem
11
FPT X508Miễn phí0 thángRom gốc11:33:02 AM 24/01/2018xem
12

FPT X559Miễn phí0 thángRom gốc14:45:54 PM 22/01/2018
xem
13

FPT X456Miễn phí0 thángRom gốc14:45:24 PM 22/01/2018
xem
14

FPT X506Miễn phí0 thángRom gốc14:45:00 PM 22/01/2018
xem
15
BUX 3000Miễn phí0 thángRom gốc14:44:35 PM 22/01/2018
xem
16

FPT P2500Miễn phí0 thángRom gốc14:44:00 PM 22/04/2018
xem
17
FPT P3000Miễn phí0 thángRom gốc14:43:30 PM 22/01/2018
xem
18
BUK B630Miễn phí0 thángRom gốc14:43:02 PM 22/04/2018
xem
19
FPT C24Miễn phí0 thángRom gốc14:42:39 PM 22/04/2018
xem
20
BUK 16Miễn phí0 thángRom gốc14:42:13 PM 22/04/2018
xem3.Video giải trí :
 
1