1. Giới Thiệu :Hãng sản xuấtQmobile
ModelTổng Hợp
GiáTùy model,xem giá bên dưới
Mô tảFull bộ IPS+AMOLED

-  Linh kiện loại 1
-  BH 1 tháng
-  Linh kiện thay không trả lại
-  Giá hiện tại có thể thấp hơn, vui lòng gọi :  0909479802
-  Đặt số lượng từ 10 - 100 cái .Liên hệ giá tốt
-  Gọi trước để đặt hàng : 0909479802 - 0886800567
-  Bảng giá linh kiện xem
-  Bảng giá sửa chữa xem

2. Link tải rom : 
STT
Model    GiáBảo hành  Ghi chú  Ngày cập  nhật 
Chi tiết
01

Q lunapro                   Miễn phí0 thángRom gốc   14:34:16 PM 28/10/2018xem
02

EDGYMiễn phí0 thángRom gốc17:53:49 PM 05/10/2018
xem
03

NicesMiễn phí0 thángRom gốc13:59:44 PM 31/10/2018xem
04

VitasMiễn phí0 thángRom stock13:59:02 PM 31/10/2018xem
05

NiceMiễn phí0 thángRom gốc11:53:40 AM 29/10/2018
xem
06

VitaMiễn phí0 thángRom stock12:21:38 PM 28/04/2018xem
07

Q Glam3g/4gMiễn phí0 thángRom gốc12:20:32 PM 28/04/2018xem/xem
08

QS550/550TMiễn phí0 thángRom gốc12:19:39 PM 28/04/2018xem
09

QS558/QS500Miễn phí0 thángRom gốc12:17:58 PM 28/04/2018xem
10

W473Miễn phí0 thángRom gốc12:17:34 PM 28/04/2018xem
11
SIMiễn phí0 thángRom gốc11:33:02 AM 24/01/2018xem
12

EIIIMiễn phí0 thángRom gốc14:45:54 PM 22/01/2018
xem
13

EIMiễn phí0 thángRom gốc14:45:24 PM 22/01/2018
xem
14

CIMiễn phí0 thángRom gốc14:45:00 PM 22/01/2018
xem
15
QS18Miễn phí0 thángRom gốc14:44:35 PM 22/01/2018
xem
16

QS17Miễn phí0 thángRom gốc14:44:00 PM 22/04/2018
xem
17
QS16Miễn phí0 thángRom gốc14:43:30 PM 22/01/2018
xem
18
S16Miễn phí0 thángRom gốc14:43:02 PM 22/04/2018
xem
19
QS08Miễn phí0 thángRom gốc14:42:39 PM 22/04/2018
xem
20
QS05Miễn phí0 thángRom gốc14:42:13 PM 22/04/2018
xem

1