MÀN HÌNH HTC -LG - LENOVO - VIVO
1mat kinh samsungsony
  Bảng giá dành cho cửa hàng.Khách lẽ liên hệ phí công +100k
Tên hàng hóa Giá bán GIÁ SỈBẢO HÀNH
HTC
MÀN HÌNH HTC 8X       350liên hệ3 tháng (test)
MÀN HÌNH HTC D616       375liên hệ3 tháng test
MÀN HÌNH HTC D620       345liên hệ3 tháng (test)
MÀN HÌNH HTC D626 W       425liên hệ3 tháng (test)
MÀN HÌNH HTC D626 B       425liên hệ3 tháng test
MÀN HÌNH HTC D816       395liên hệ3 tháng test
MÀN HÌNH HTC D820       375liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH HTC M7       265liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH HTC M8       345liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH HTC M9       315liên hệ3 tháng test
LG
MÀN HÌNH LG G2       605liên hệ3 tháng test
MÀN HÌNH LG G3       685liên hệ3 tháng test
MÀN HÌNH LG P705       130liên hệ3 tháng (test)
MÀN HÌNH LG P707       845liên hệ3 tháng test
LENOVO
MÀN HÌNH LENOVO A5000       305liên hệ3 tháng test
MÀN HÌNH LENOVO A6000       305liên hệ3 tháng test
MÀN HÌNH LENOVO A7000       355liên hệ3 tháng (test)
VIVO
MÀN HÌNH VIVO V1       285liên hệ3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO V3       345liên hệ3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO V5       355liên hệ3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO Y31       235liên hệ3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO Y51       305liên hệ3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO Y53       285liên hệ3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO Y55       285liên hệ3 tháng test

1