[tintuc]

BẢNG GIÁ SỬA SAMSUNG J7

STT          
Dịch vụ                                                                    Giá                  Bảo hành        Ghi chú        Ngày cập  nhật              
Chi tiết
01

Đuôi sạc Samsung Galaxy J7                                                     250.000₫1 tháng1/2 ngày   14:34:16 PM 28/02/2018xem
02

Pin Samsung Galaxy J7 180.000₫1 tháng15P17:53:49 PM 05/02/2018
xem
03

Vỏ Samsung Galaxy J7250000₫0 tháng60P13:59:44 PM 31/01/2018xem
04

Dây nút home Samsung Galaxy J7250000₫6 tháng30P13:59:02 PM 31/01/2018xem
05

Loa ngoài Samsung Galaxy J7150000₫1 tháng60P11:53:40 AM 29/01/2018
xem
06

Camera sau Samsung Galaxy J7350000₫1 tháng60p12:21:38 PM 28/01/2018xem
07

Camera trước  Samsung Galaxy J7150000₫1 tháng60p12:20:32 PM 28/01/2018xem
08

Màn hình Samsung Galaxy J7 2015 full zin2200000₫   12tháng60p12:19:39 PM 28/01/2018xem
09

Màn hình Samsung Galaxy J7 2015 tốt amoled1700000₫1 tháng60p12:17:58 PM 28/01/2018xem
10

Màn hình Samsung Galaxy J7 2015 thường IPS700.000 ₫0 tháng60p12:17:34 PM 28/01/2018xem
11
Màn hình Samsung Galaxy J7 2016 full zin2100000₫12tháng60p11:33:02 AM 24/01/2018xem
12

Màn hình Samsung Galaxy J7 2016 tốt amoled1450000₫1 tháng60p14:45:54 PM 22/01/2018
xem
13

Màn hình Samsung Galaxy J7 2016 thường IPS750.000 ₫0 tháng60p14:45:24 PM 22/01/2018
xem
14

Màn hình Samsung Galaxy J7 Prime full zin1600000₫12tháng60p14:45:00 PM 22/01/2018
xem
15
Màn hình Samsung Galaxy J7 Prime tốt 110000₫6 tháng60p14:44:35 PM 22/01/2018
xem
16

Màn hình Samsung Galaxy J7 Prime thường 750.000 ₫0 tháng60p14:44:00 PM 22/01/2018
xem
17
Màn hình Samsung Galaxy J7 pro full zin1900000₫12tháng60p14:43:30 PM 22/01/2018
xem
18
Màn hình Samsung Galaxy J7pro tốt amoled14000000 3 tháng60p14:43:02 PM 22/01/2018
xem
19
Màn hình Samsung Galaxy J7 pro thường 900000₫0 tháng60p14:42:39 PM 22/01/2018
xem
20
Mặt kính Samsung Galaxy J7 2015300.000 ₫1 tháng180p14:42:13 PM 22/01/2018
xem
21
Mặt kính Samsung Galaxy J7 2016300.000 ₫1 tháng180p11:51:09 AM 19/01/2018xem
22
Mặt kính Samsung Galaxy J7 Prime250.000 ₫1 tháng180p11:50:40 AM 19/01/2018xem
23
Mặt kính Samsung Galaxy J7 pro300.000 ₫1 tháng180p11:50:20 AM 19/01/2018xem
24
Mặt kính Samsung Galaxy J7 plus400.000 ₫1 tháng180p11:49:43 AM 19/01/2018xem
25
Màn hình Samsung Galaxy J7 plus zin2100000₫12tháng60p11:49:22 AM 19/01/2018xem
26
Màn hình Samsung Galaxy J7plus tốt1700000₫6 tháng60p11:49:07 AM 19/01/2018xem
27
Màn hình Samsung Galaxy J7 Plus thường 1400000 ₫1 tuần60p08:55:18 AM 17/01/2018
xem
28
Rung IPhone 6S350.000 ₫1 tháng60p16:42:29 PM 17/01/2018
xem
29
Rung IPhone 6 Plus300.000 ₫1 tháng60p16:44:02 PM 17/01/2018
xem
30
Rung IPhone 6300.000 ₫1 tháng60p16:44:36 PM 17/01/2018
xem
[/tintuc]
1